Website aansprakelijkheid en voorbehouden rechten

Rechten en aansprakelijkheid

Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Jac Tromp b.v. Copyright © 2010-2012. HTML-, CSS-, Java-code en Adobe Reader-logo vallen allen niet onder dit eigendom.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is, verouderd is of onjuistheden bevat. Wij zijn in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen naar aanleiding van deze website. Bepaalde verwijzingen en links op deze site voeren naar externe informatiebronnen, met als doel een bredere informatieoverdracht. Voor zover wij weten hebben hiermee geen inbreuk gemaakt op copyright of welke rechten dan ook. Bouwbedrijf Jac Tromp draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op deze externe informatiebronnen. Indien men meent dat verwijzingen naar bepaalde externe bronnen en/of websites in strijd zijn met de door derden bepaalde regels, rechten of belangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Foto’s, afbeeldingen en logo’s
Alle op deze website getoonde foto’s zijn door en/of voor Bouwbedrijf Jac. Tromp geproduceerd. Publicatie op deze website geeft een beeld van de door ons uitgevoerde werken. Geen van deze foto’s mag door derden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd worden. Dit geldt eveneens voor de bedrijfslogo’s van Bouwbedrijf Jac. Tromp b.v. en Victory Projectontwikkeling b.v.