Scholen, Scholengemeenschappen en Kinderdagverblijven

Het verbouwen, uitbreiden of renoveren van schoolgebouwen is voor ons bedrijf gemeengoed. Wij werken voor een aantal grotere (openbare- en particuliere) scholengemeenschappen in het basis- en voortgezet onderwijs. Of de school nu leeg staat of gewoon doordraait, wij regelen het zo dat in goed overleg de lessen weinig tot geen hinder zullen ondervinden.


Bouwkundige aanpassingen

Scholen en schoolbesturen zijn constant in beweging. Gewijzigde overheidseisen, groeiende of juist dalende leerlingenaantallen zorgen er continue voor dat de schooldirecties hun gebouwen hierop aanpassen. Enkele voorbeelden zijn:
  • Vergroten of opdelen van ruimtes;
  • Brandwerende voorzieningen en brandmeldsystemen;
  • Aanpassingen binnenklimaat / ventilatiesystemen (bijv. “Frisse” Scholen).
Wij denken met de schoolbesturen mee en komen met een goed uitvoerbaar voorstel, waarbij de scholen zo weinig mogelijk hinder ondervinden met een zo goed mogelijk eindresultaat.

Verbouwingen en uitbreidingen

Veel scholen kiezen voor het renoveren of uitbreiden van hun schoolgebouw in plaats van nieuwbouw. Deze keuze wordt vaak gemaakt omdat het voordeliger is. Bouwbedrijf Jac Tromp heeft in haar 75-jarig bestaan al vele scholen naar volle tevredenheid ‘ver-nieuwbouwd’. Zo worden bijvoorbeeld schoollokalen “opgepimpt”, zodat ze weer jaren voldoen aan de gestelde eisen.

Klein dagelijks onderhoud

Een defecte toegangsdeur, een niet werkend slot, een verstopte riolering of een lekkage? Dagelijks staan wij klaar voor dergelijke kleine onderhoudswerkzaamheden. De scholen benaderen ons vaak rechtstreeks, waardoor wij snel actie kunnen ondernemen.

Onze belangrijkste opdrachtgevers:

  • Petrus Canisius College – Diverse vestigingen in het voortgezet onderwijs;
  • Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen (SAKS-SKB) Katholiek basisonderwijs;
  • Stichting Blosse onderwijs – Interconfessioneel basisonderwijs;
  • Forte Kinderopvang – Kinderdagverblijven, buitenschoolse en peuteropvang.

Geïnteresseerd?

Heeft u behoefte aan aanpassingen op uw instelling? Ook voor het dagelijks onderhoud, reparaties of lekkageherstel kunt u ons benaderen. Neem contact met ons op via het emailadres of vul online het contactformulier in dan kijken we wat wij voor u kunnen betekenen. Het deskundige team van Bouwbedrijf Jac Tromp staat voor u klaar!

Bel voor meer informatie: 072 511 54 59
Naam *
E-mail *
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Bericht *