Nieuwbouw

Ook voor nieuwbouwprojecten bent u bij Jac Tromp uit Alkmaar aan het juiste adres. Wij hebben al vele jaren ervaring als bouwbedrijf en kennen precies onze sterke punten. Bij nieuwbouwprojecten werken we graag samen met onze ketenpartners in een LEAN bouwproces. Deze combinatie maakt dat het beste in het bouwproces en de betrokken partijen naar boven haalt; open- en transparantheid, onderling vertrouwen, "iets voor elkaar over hebben" en efficiënter werken met als gevolg het reduceren van kosten en tijd en een prettige werksfeer.

Wat is ketensamenwerking in de bouw?

Ketensamenwerking is de overtreffende trap van werken in bouwteamverband. Wanneer een opdrachtgever een project realiseert door middel van ketensamenwerking worden al in het voortraject, dus bij de plan- en prijsvorming, de vooraf geselecteerde onderaannemers bij het projectoverleg betrokken.

De ”keten” van bedrijven luistert naar de wensen en eisen van de opdrachtgever en adviseert hem met hun jarenlange expertise en knowhow. De keten denkt mee over de meest praktische oplossingen en kan zelfs meedenken in kostenbesparingen.

Betere prijs-/kwaliteitverhouding

Bij ketensamenwerking is de doelstelling een project te realiseren in een zo goed mogelijke prijs- en kwaliteitsverhouding. De opdrachtgever (ook een onderdeel van de ”keten”) streeft naar de beste kwaliteit tegen de beste prijs en niet tegen de allerlaagste prijs (zoals dit vaak bij het traditionele aanbesteden in de bouw gebruikelijk is).

De voordelen van ketensamenwerking 

Omdat de ”keten” vanaf het allereerste moment van een project samenwerkt is het onderlinge vertrouwen tussen alle partijen groot. Het vertrouwen in elkaar werpt ook zijn vruchten af in de praktijk.

Er wordt gewerkt met respect voor elkaars werk, waardoor een besparing gerealiseerd wordt in tijd en er een hogere kwaliteit behaald wordt. De besparing in tijd zit hem in het feit dat wij in (vooral seriematige) renovaties werken volgens het LEAN bouwen.

LEAN is afkomstig uit de auto-industrie en is het Engelse woord voor slank. Letterlijk betekent het dus ”slank bouwen” en is bedoeld om de kwaliteit te verhogen en verspillingen en de daarmee gemoeide faalkosten te verminderen. Kort gezegd streven we bij het Lean werken naar een hogere kwaliteit tegen lagere kosten.

Het project kent een betere doorstroom omdat partijen kort op elkaar, in een van tevoren goed doorgedacht proces, hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Een goed vooroverleg, volledige informatieverstrekking en analyse van de te verrichten werkzaamheden is hierbij onontbeerlijk. Hier komt de kracht van de ketensamenwerking dan weer naar voren. Omdat de ketenpartners en gespecialiseerde aannemers al reeds in vroeg stadium bij het project en de bijbehorende planning betrokken zijn, weten zij bij de start van het werk ”van de hoed en de rand”.

Geïnteresseerd?

Heeft u vragen ? Ook voor het dagelijks onderhoud, reparaties of lekkageherstel kunt u ons benaderen. Neem contact met ons op via het emailadres of vul online het contactformulier in dan kijken we wat wij voor u kunnen betekenen. Het deskundige team van Bouwbedrijf Jac Tromp staat voor u klaar!

Bel voor meer informatie: 072 511 54 59

Contact formulier:

Naam *
E-mail *
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Bericht *