Nieuws

 

Bedrijfshulpverlening

9 oktober 2015

De Arbowet stelt eisen aan de veiligheid in een organisatie.
Veiligheid van de medewerkers, bezoekers en klanten vraagt om goed
geregelde bedrijfshulpverlening (BHV).

Een deel van ons personeel wordt elk jaar speciaal opgeleid om
adequaat in te grijpen bij calamiteiten en ongevallen in ons bedrijf.
Iedereen heeft de proef doorstaan en komend jaar is onze kennis
weer op peil!