Nieuws

 

EnergiePrestatieGarantie

9 februari 2015

Gegarandeerde energiebesparing

BouwGarant gaat samen met Meeùs en Samen Groen energiebesparing garanderen. De EnergiePrestatieGarantie van de partijen is alleen aan te vragen door bouwbedrijven.

Zekerheid

Met de garantie heeft de opdrachtgever de zekerheid dat wat is afgesproken ook wordt geleverd. Het is een garantie voor de extra afbouwkosten als het bouwbedrijf failliet gaat en tegen verborgen en constructieve gebreken na oplevering.

Hoe gaat het in zijn werk

Tijdens de bouw worden kwaliteitscontroles uitgevoerd en na afloop een opleverkeuring. Nieuw is dat de opdrachtgever zelf de prestatiegarantie via internet kan activeren. Wordt de berekende besparing niet gehaald? Dan kan de bewoner een beroep doen op de garantie. Eventueel wordt er een energiecoach ingeschakeld die samen met de opdrachtgever gaat uitzoeken waarom de energiebesparing tegenvalt.

Actie

Als het nodig blijkt, worden er extra maatregelen genomen of wordt er een schadevergoeding uitgekeerd. Zo’n garantie kost drie procent van de kosten van de energiebesparende maatregelen en 0,25 procent van de totale aanneemsom. Daarnaast zal ook 250 euro aan ‘vaste kosten’ in rekening gebracht.

Voor wie

Opdrachtgevers die de garantie willen afsluiten dienen te beschikken over een Energie Prestatie Advies of een soortgelijke analyse. Bouwbedrijf Jac Tromp is voor u de aangewezen persoon om z’on garantie af te sluiten. Bij het activeren van de prestatiegarantie na oplevering worden twee eisen gesteld: Huizenbezitters moeten over minimaal twee jaar historie van het energieverbruik beschikken en een slimme meter in huis hebben. De garantie is bedoeld voor projecten van leden van de Stichting Bouwgarant waar Bouwbedrijf Jac Tromp ook bij is aangesloten