Nieuws

 

Resultaatgericht dagelijks onderhoud

25 september 2020

Sinds 2017 zijn wij voor Van Alckmaer voor Wonen de vaste partner voor het dagelijks, klein serviceonderhoud.

Met ruim 2500 huurwoningen, werken wij op jaarbasis ruim 2700 reparatieverzoeken af. Tot begin dit jaar deden wij alleen de daadwerkelijke technische uitvoering, maar sinds februari dit jaar ontzorgen wij Van Alckmaer voor Wonen in dit gehele proces; het aannemen van de reparatiemelding tot en met de gereed melding van het reparatieverzoek.

Het werkpakket (voor een vast bedrag per woning per jaar) hebben wij uitgebreid tot een full service dienstverlening. Wij faciliteren een klantcontactcenter, voeren klanttevredenheidsmetingen uit, verhelpen rioolverstoppingen en bestrijden ongedierte.

Door het benoemen van een aantal vastgelegde prestatie-eisen en onze prestaties meetbaar te maken, kunnen wij deze periodiek rapporteren aan onze opdrachtgever. Zo geven wij sturing aan het verbeteren en aanpassen van onze dienstverlening met de uiteindelijke doelen: een tevreden huurder, werken aan hogere efficiëntie en dus kostenreductie.

De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt om al deze afspraken te bundelen in een contract. Deze week was het dan zover, het contract is bezegeld. Van Alckmaer voor Wonen, bedankt voor het vertrouwen en we gaan er samen iets moois van maken!


#serviceonderhoud #regisserend #kpi #onderhoudvooreenvastbedrag #fullservicepakket