Nieuws

 

PCC herrezen uit de brand, en hoe!!

9 februari 2021

Nadat op 9 februari 2020 het Petrus Canisius College Fabritiusstraat te Alkmaar getroffen werd door een felle uitslaande brand, hebben wij direct onze opdrachtgever de eerste bereddering en noodvoorzieningen geboden. Het Open Leer Centrum (OLC), welk in 2006 door Jac Tromp was gerealiseerd, werd als verloren beschouwd.


Een intensieve samenwerking met het PCC, gemeente Alkmaar en verzekeringsexpert van Lengkeek, is direct van start gegaan. Aan Jac Tromp de opdracht om binnen korte tijd de school weer operationeel te hebben, te beginnen met puinruimen, slopen en het uitwerken van de vernieuwde bouwplannen en voorbereiding voor het OLC 2.0. De leerlingen konden na de zomervakantie al weer terecht in hun schoolgebouw.

Bij de nieuwbouw van het OLC 2.0, is direct een optimale verduurzaming toegepast. Onder andere hoge isolatiewaardes, het toepassen van warmte terugwinning en LED-verlichting zorgen voor een lagere energie rekening en een gezond binnenklimaat.

Precies een jaar na de brand overhandigde onze projectleider Marcel de Reus, geheel coronaproof, de sleutels van het nieuwe OLC aan 2 leerlingen van de school. Directeur Jeroen Glorie overhandigde een mooi bloemstuk aan de vestigingsdirecteur van de school, als dank voor de samenwerking en het vertrouwen. Met dit kleine feestje is, na een jaar, een einde gekomen aan een voor ons prachtig project!

#jactromp #nieuwbouw #trots #totaaloplossing #duurzaamheid #kwaliteit #samen #petruscanisiuscollege #gemeentealkmaar #lengkeek #brandschadeherstel