Wat is ketensamenwerking in de bouw?

Ketensamenwerking is de overtreffende trap van werken in bouwteamverband. Waar bij een bouwteam het gehele traject van voorbereiding tot oplevering van een project door de opdrachtgever en hoofdaannemer doorlopen worden, gaat dit bij ketensamenwerking nog een stap verder.

Werken met gespecialiseerde aannemers

Wanneer een opdrachtgever een project realiseert door middel van ketensamenwerking worden al in het voortraject, dus bij de plan- en prijsvorming, de vooraf geselecteerde onderaannemers (lees gespecialiseerde aannemers) bij dit projectoverleg betrokken. Deze ”keten” van bedrijven luistert naar de wensen en eisen van de opdrachtgever en adviseren hem met hun veelal jarenlange expertise en knowhow. De keten denkt mee over de best praktische oplossingen en kan zelfs meedenken in kostenbesparingen.Betere prijs-/kwaliteitverhouding

Bij ketensamenwerking is de doelstelling een project te realiseren in een zo goed mogelijke prijs- en kwaliteitverhouding. De opdrachtgever (ook een onderdeel van de ”keten”) streeft naar de beste kwaliteit tegen de beste prijs en niet tegen de allerlaagste prijs zoals dit bij het traditionele aanbesteden in de bouw gebruikelijk is. Bij het traditionele aanbesteden gaat men voor de laagste prijs en hoopt men de kwaliteit te krijgen die in het bouwkundige bestek is gevraagd. Omdat alle partijen (dus ook de onderaannemers) de laagste prijs neerleggen levert dit doorgaans een lagere kwaliteit en nog wel eens wat discussies op gedurende het bouwproces.

Wat zijn de voordelen?

Omdat de ”keten” vanaf het allereerste moment van een project samenwerkt is het onderlinge vertrouwen tussen alle partijen groot. Het vertrouwen in elkaar werpt ook zijn vruchten af in de praktijk. Er wordt gewerkt met respect voor elkaars werk, waardoor een besparing gerealiseerd wordt in tijd en er een hogere kwaliteit behaald wordt. De besparing in tijd zit hem in het feit dat wij in (vooral seriematige) renovaties werken volgens het Lean bouwen.
In het verlengde: Lean bouwen

Lean is afkomstig uit de auto-industrie en is het Engelse woord voor slank. Letterlijk betekent het dus ”slank bouwen” en is er op gericht de kwaliteit te verhogen, verspillingen en de daarmee gemoeide faalkosten te verminderen. Kort gezegd streven we bij het Lean werken naar een hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Deze werkwijzen passen wij praktisch toe in zowel de kleine individuele renovaties, als ook de grote seriematige renovatie.

Het renovatieproces kent een betere doorstroom, omdat partijen kort op elkaar, in een van tevoren goed doorgedacht proces, hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Een goed vooroverleg, volledige informatieverstrekking en analyse van de te verrichten werkzaamheden is hierbij onontbeerlijk. Hier komt de kracht van de ketensamenwerking dan weer naar voren. Omdat de ketenpartners en gespecialiseerde aannemers al reeds in vroeg stadium bij het project en de bijbehorende planning betrokken zijn, weten zij bij de start van het werk ”van de hoed en de rand”.
Kort gezegd kunnen we stellen dat de combinatie ketensamenwerking en Lean het beste in het bouwproces en de betrokken partijen naar boven haalt; open- en transparantheid, onderling vertrouwen, "iets voor elkaar over hebben" en efficiënter werken met als gevolg een reducering van kosten en tijd en een prettige werksfeer.

Samenwerken met ketenpartners

Wij werken als één van de ketenaannemers, samen met Woningcorporatie Woonwaard, continue aan de realisering van renovatieprojecten en woningmutaties.

Wilt u meer informatie?


Mocht u meer informatie over ketensamenwerking in het algemeen willen, dan kunt u de volgende website bezoeken Bouwketens of neem contact met ons op via het emailadres of vul online het contactformulier in. Het deskundige team van Bouwbedrijf Jac Tromp staat voor u klaar!

Bel voor meer informatie: 072 511 54 59

Contactformulier:

Naam *
E-mail *
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Bericht *