Wij laten u graag kennismaken met het Jac Tromp Team.

We hebben weinig verloop in het personeelsbestand. Dit zit al jaren op een vast niveau. De korte communicatielijnen zorgen voor een heldere, goede verstandhouding en dus een persoonlijk contact, snel “schakelen” en slagvaardig handelen.Wilt u werken bij Bouwbedrijf Jac Tromp? Op dit moment hebben wij een vacature. U mag altijd vrijblijvend een mail sturen, acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Graag stellen we even voor:

 
Jeroen Glorie


De afdeling calculatie en werkvoorbereiding

 
Onze uitvoerders


Onze timmermannen
Bouwbedrijf Jac Tromp is een erkend leerbedrijf

Wij stimuleren het werken in de bouw door aan diverse scholen en opleidingsinstellingen stageplaatsen beschikbaar te stellen. Ook zijn wij aangesloten bij het Espeq, waar de leerlingen een ”werkend” leertraject volgen.

Espeq

Aanstormend vaklieden in bezit van hun VMBO-diploma gaan vaak werkend leren, ook deze mensen bieden wij mogelijkheden om bij ons hun opleidingstraject al werkend af te ronden.

Wij huren deze toekomstige timmerlieden in via Espeq Opleidingsbedrijven Dit is een zogenaamd regionaal opleidingsbedrijf en is een samenwerkingsverband van aannemers in de bouw. Het opleidingsbedrijf treedt op als werkgever voor de leerlingen. Voor een goede praktijkopleiding worden leerlingen geplaatst bij erkende leerbedrijven.
In deze constructie werkt de leerling vier dagen van de werkweek en gaat hij/zij één dag naar school. De begeleiding van de leerlingen op de bouw is in handen van onze leermeesters. Zij zijn tevens aanspreekpunt en nemen de diverse tentamens af.

Omdat wij voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de leerbedrijven, mogen wij het predicaat ”erkend leerbedrijf” voeren.

Stage lopen

Wij stimuleren het werken in de bouw door het beschikbaar stellen van stageplaatsen aan diverse scholen en opleidingsinstellingen.

Dit kunnen zogenaamde ”snuffelstages” zijn, die leerlingen sturen en steunen in hun opleiding- en beroepskeuze. Tevens bieden wij afstudeerstages voor het VMBO. Een nieuw onderdeel hiervan is ”Het Vakcollege Techniek”, een verlengd opleidingstraject op het VMBO/MBO. Wij verlenen al jarenlang (snuffel)stageplaatsen aan de volgende opleidings-instellingen: De Viaan (voorheen Rein Abrahamse) en het PCC Oosterhout.


 
 
In samenwerking met Bouwtalent NH verzorgen wij de stages voor de leerlingen van het MBO die verder willen in het middenkader van de bouwbranche.

Geïnteresseerd?
Wil je stage komen lopen? Neem contact met ons op via het emailadres of vul online het contactformulier in. Wij kijken dan of we ruimte hebben voor een stageplaats.

Contactformulier:

Naam *
E-mail *
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Bericht *