Wat kan een bouwbedrijf voor mij betekenen?

Dit is de belangrijkste vraag die iedereen stelt wanneer je een bouwbedrijf nodig hebt. Bij Bouwbedrijf Jac Tromp zijn hard werken, kwaliteit en een mooi “product” leveren tegen zo laag mogelijke kosten voor u de belangrijkste voordelen.

De stadsaannemer

Bouwbedrijf Jac Tromp is een middelgroot bouwbedrijf en van begin af aan een echte ‘stadsaannemer’ en dit is nog steeds zo. We zijn met ons kantoor en werkplaats gevestigd net buiten de binnenstad van Alkmaar, in één van de oudere wijken van Alkmaar, achter het Medisch Centrum Alkmaar.

Vanuit ons bescheiden kantoor vind het hele organisatorische gebeuren plaats, zoals de administratie, calculatie, werkvoorbereiding en natuurlijk de aansturing van het uitvoerend personeel.
Een belangrijk kenmerk van onze onderneming is de grote mate van bescheidenheid voor wat betreft presentatie en ambities. Onze doelstelling “kwalitatief een goed stuk werk maken, de kosten zo laag mogelijk houden, afspraak is afspraak en natuurlijk allemaal hard meewerken”.

Voor wie?

Sinds de oprichting (17 april 1944) voeren wij werken uit op het gebied van projectontwikkeling, woningbouw, utiliteitsbouw, verbouw, groot onderhoud, klein onderhoud, renovatie en restauratie. Dit doen wij hoofdzakelijk voor bedrijven, scholen, instellingen, woningstichtingen en particulieren. De meeste opdrachten voeren wij in en rondom Alkmaar uit, maar uiteraard voeren wij onze werkzaamheden uit in geheel Noord Holland.

Voor wie nog meer?

De laatste jaren opereren we veel voor beheersmaatschappijen van verenigingen van eigenaren (VvE's) en zelfs rechtstreeks in opdracht van enkele VvE-besturen. Hierdoor ontzorgen we op het gebied van kleine dagelijkse reparaties maar ook op het vlak van het jaarlijkse (groot-) onderhoud. Door middel van onze storingsdienst staan wij 24 uur per dag, 365 dagen per jaar klaar voor VvE's en woningcorporaties die hier behoefte aan hebben.

Eigen werkplaats

Onze werkplaats is de ondersteuning voor de buitendienst en houdt zich vooral bezig met de productie van gevelelementen en ander machinaal timmerwerk in de breedste zin van het woord. Buiten het machinale timmerwerk voor eigen gebruik, leveren wij onze producten ook aan derden.
Betrouwbaar, accuraat en veilig

Wij zijn aangesloten bij brancheorganisatie: Bouwend Nederland, regio Randstad Noord. De veiligheid en onze werkprocessen waarborgen wij middels onze VCA**-certificering, betrouwbaarheid heeft u als klant omdat wij zijn aangesloten bij BouwGarant en werken wij standaard op basis van ketensamenwerking/lean.

Voor meer informatie

Wat uw wensen ook zijn, ons bouwbedrijf ontfermt zich in Beverwijk over uw bouwklus. Het deskundige team van Bouwbedrijf Jac Tromp staat voor u klaar!

Bel voor meer informatie: 072 511 54 59

Onze zekerheden voor u!


Investeert u in uw woning of zakelijk vastgoed, dan zijn dit veelal aanzienlijke investeringen. Wij begrijpen heel goed dat u wilt weten met welke partner u zaken gaat doen. Wij verzekeren u dat wij waarmaken wat wij beloven! Wij zijn aangesloten bij tal van (branche-) organisaties om deze zekerheden aan u, de klant, te bevestigen.

Bouwend Nederland

Wij zijn aangesloten bij de branche voor bouw- en infrabedrijven: Bouwend Nederland, regio Noord Holland Noord.

Iedereen heeft dagelijks te maken met de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Daarom is het belangrijk dat bouwbedrijven klantgericht en eerlijk blijven inspelen op de (veranderende) eisen van hun klanten. Opdrachtgevers en klanten moeten inzicht hebben in de prestaties van bouwbedrijven.
Wij kunnen ons geheel in deze gedachtengang vinden en juichen het toe dat Bouwend Nederland ons continu stimuleert te werken aan het verbeteren van onze service, kwaliteit en duurzaamheid. Eveneens zijn wij voorstander van kennisdeling binnen onze branche, zodat wij samen de kwaliteit en de processen naar een hoger niveau kunnen tillen.
Dit alles met één doel:
U moet de zekerheid hebben dat wij de kwaliteit leveren die u wenst en wel tegen de beste prijs.
Voor meer informatie kijkt u op de website: Bouwend Nederland, Bouwend NHN, afdeling Alkmaar.

VCA**-certificering

De veiligheid en onze werkprocessen waarborgen wij middels onze VCA**-certificering.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Door ons VCA**, werken wij als hoofdaannemer met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hiermee weet u zeker dat wij ook uw klus op een verantwoorde en veilige manier uitvoeren.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Aboma.

BouwGarant

Bent u bang dat het veel meer gaat kosten dan gedacht, dat het allemaal veel langer gaat duren of dat de aannemer zijn werk niet netjes oplevert? Met een BouwGarant-aannemer hoeft u hier niet bang voor te zijn.

Zekerheid & Garantie
Met een BouwGarant kunt u in ieder geval rekenen op:

 • Kwaliteitscontroles: BouwGarant-aannemers worden regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie. Alleen bedrijven die aan alle eisen voldoen, mogen het BouwGarant-keurmerk dragen.
 • Uitgebreide Klachtenregeling: BouwGarant kent een uitgebreide regeling waarbij het snel en adequaat oplossen van de klacht centraal staat.
 • Aantoonbare ervaring: BouwGarant-aannemers hebben aantoonbare ervaring in de bouw. Daardoor weten zij welke aanpak tot het beste resultaat leidt en kunnen ze u goed adviseren.
 • Duidelijke afspraken: De BouwGarant-aannemer zet samen met u alle afspraken op papier. Van offerte tot en met de oplevering. U komt dus niet voor verrassingen te staan.
 • Garantie: U kunt kiezen voor extra zekerheid door garantie af te sluiten. Mocht uw aannemer failliet gaan, dan heeft u de zekerheid dat het werk wordt afgebouwd.
 • Geschillen commissie: Samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben wij de Geschillencommissie Verbouwingen opgericht. Heeft u een probleem met uw aannemer? En u komt er samen niet uit, ook niet na bemiddeling door BouwGarant. Dan kunt u terecht bij deze onafhankelijke geschillencommissie.
 • Juiste diploma’s en verzekeringen: Iedereen kan zich aannemer noemen, maar BouwGarant-aannemer word je alleen als je over de juiste diploma’s en verzekeringen beschikt. U weet dus zeker dat u een ervaren vakman inschakelt die zijn zaken op orde heeft.
De garantie van BouwGarant
Met de bouw van een woning of met een verbouwing zijn vaak grote bedragen gemoeid. Belangrijk dus om voor extra zekerheid te kiezen. Voor verbouw, onderhoud en renovatie kunt u de Verbouwgarantie zelf afsluiten. Bij nieuwbouw kiest u voor de Nieuwbouwgarantie, bij deze garantie adviseren wij u vooraf contact op te nemen met uw bouwbedrijf.

Zekerheid
Met de garantie van BouwGarant heeft u de zekerheid dat:
 • Bij faillissement van uw aannemer de extra afbouwkosten worden vergoed.
 • U garantie heeft tegen verborgen en constructieve gebreken (na oplevering).
Let op!
 • U kunt de garantie alleen afsluiten als u werkt met een BouwGarant-aannemer.
 • Sluit bij verbouw en onderhoud de garantie af voor aanvang van de werkzaamheden. Bij nieuwbouw is het ook mogelijk garantie na aanvang van de bouw af te sluiten.
 • U dient in het bezit zijn van een getekend contract (inclusief specificatie van kosten en materialen) tussen u en uw aannemer voordat u de garantie afsluit.
 • U dient uw aannemer betalen conform de betalingsregeling van BouwGarant.
 • Na het afsluiten ontvangt u een certificaat. Alleen met dit certificaat heeft u garantie.
 • De Verbouwgarantie kan worden afgesloten voor werken met een maximale aanneemsom van € 350.000 exclusief BTW, bij de Nieuwbouwgarantie is dit maximaal € 750.000 inclusief BTW.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van BouwGarant of neem contact met ons op via het emailadres  Het deskundige team van Bouwbedrijf Jac Tromp staat voor u klaar!

Bel voor meer informatie: 072 511 54 59